انتشار کتاب «بود و نمود»

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ کتاب «بود و نمود (معرفی مکتب ادویته و دانته: عرفان وحدت وجودی هندویی)» ترجمه محبوبه هادی‌نا به همت نشر ادیان به چاپ رسید. این کتاب که نام اصلی آن «بازسازی فلسفی ادویته و دانته»، از پدیده‌های پرجاذبه تحقیقی در زمینه معرفی و بررسی یکی از مهم‌ترین مکاتب فلسفی […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۱

boodonemoodکتاب «بود و نمود (معرفی مکتب ادویته و دانته: عرفان وحدت وجودی هندویی)» ترجمه محبوبه هادی‌نا به همت نشر ادیان به چاپ رسید.

این کتاب که نام اصلی آن «بازسازی فلسفی ادویته و دانته»، از پدیده‌های پرجاذبه تحقیقی در زمینه معرفی و بررسی یکی از مهم‌ترین مکاتب فلسفی هند، مکتب ادویته و دانته است.

این اثر به سبب جامعیت موضوع، ایجاز کلام، سادگی بیان و جاذبه‌ای که در طرح تعالیم اصلی به شیوه‌ای روشمند و نظام یافته دارد، بسیار مورد توجه است و به رغم انتشار کتاب‌های نو با موضوع مشابه، همچنان از آثار ممتاز فلسفی درباره مکتب ادویته و دانته محسوب می‌شود.

مطالب مورد بحث در این کتاب عبارتند از: یادداشت مترجم: درآمدی بر فلسفه هند، معنا و ماهیت فلسفه در هند، مکتب‌های فلسفی هند، منابع فلسفه هندو، مکتب فلسفه و دانته، مکتب فلسفه ادویته و دانته، حکیم شنکره، مقدمه مؤلف، برهمن، مراتب وجود، برهمن و جهان، خود، کرمه، جنبه‌‌های شناخت‌شناسی در مکتب ادویته، سلسله مراتب شناخت، پراویدیا مرتبه خودآگاه وجود، علت اویدیا، شناخت خود ـ معتبر، ادراک همچون عمل درگیری، نقش عقل، شناخت‌شناسی واقع‌گرایانه در ادویته، اخلاق در مکتب ادویته، مکشه و جنانه ـ یگه، مکشه و جنانه ـ‌ یگه.

کتاب «بود و نمود (معرفی مکتب ادویته و دانته: عرفان وحدت وجودی هندویی)» نوشته الیوت دویچ و ترجمه محبوبه هادی‌نا در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت هر جلد ۴۵۰۰۰ ریال به همت نشر ادیان منتشر شده است.