انتشار کتاب «تجلّی مفاهیم اسلامی در مجسمه‌سازی- دوران پس از انقلاب اسلامی»

شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ کتاب «تجلّی مفاهیم اسلامی در مجسمه‌سازی- دوران پس از انقلاب اسلامی» نگاشته مهدی ناظمی اردکانی، حسن بلخاری قهی و محمدرضا اسماعیلی یزدی از سوی انتشارات «سوره مهر» منتشر شد. درمقدمه این کتاب آمده است: «بررسی ساختاری و تئوریک مقوله دین و چگونگی تقابل و تعامل آن با هنر و مدرنیته از […]

شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

enteshar ketab tajali mafahim eslami mojasamesazi

کتاب «تجلّی مفاهیم اسلامی در مجسمه‌سازی- دوران پس از انقلاب اسلامی» نگاشته مهدی ناظمی اردکانی، حسن بلخاری قهی و محمدرضا اسماعیلی یزدی از سوی انتشارات «سوره مهر» منتشر شد.

درمقدمه این کتاب آمده است: «بررسی ساختاری و تئوریک مقوله دین و چگونگی تقابل و تعامل آن با هنر و مدرنیته از موضوعاتی است که در بخش نخست این رساله، در دو فصل جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل اول تعاریفی بنیادین از مفهوم دین و هنر ارائه و سپس به نوع ارتباط این دو پرداخته شده است و آنگاه در فصل دوم در راستای فصل قبل و با تکیه بر آرای متفکّران، زمینه‌های اشتراک دین و مدرنیته مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به بررسی موردی این مفاهیم در هنر مجسمه‌‌‌سازی معاصر ایران پرداخته و زمینه‌ها و عوامل مؤثر بر آن و نوع برخورد هنرمندان مجسمه‌ساز ایرانی در ارتباط با دین و هنر مدرن بررسی و پیگیری شده است. لازم به ذکر است منظور از واژه «معاصر» در این پژوهش اشاره به دوره‌ای از تاریخ است که برگ جدیدی از فعالیت‌های مجسمه‌سازی ایران رقم خورد و نتیجه آن در برگیرنده انقطاع نسبی از روند مجسمه‌سازی پیش از انقلاب اسلامی و شروع دوباره آن با معیارهای متفاوت بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بوده است. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ باعث تحولات فرهنگی عظیمی در جامعه ایران بود چرا که موجب تشدید گرایش‌های دینی در فضای جامعه گردید.از یک سو وجهی از تفکرات دینی و سنّت‌گرایانه در تقابل با مدرنیته فعالیت می‌نمود و از سوی دیگر جامعه سنّتی ایران به دلیل رشد روز افزون فناوری و ارتباطات، حرکت سریعی را به سمت مدرن شدن در پیش گرفته بود. از یک طرف تمایلات اجتماعی و از طرف دیگر عدم آگاهی نهادهای ناظر بر هنر و درنهایت نبود چشم‌اندازهای هماهنگی و سازنده در این خصوص، موجب تقلید هر چه بیشتر از هنر غرب و فراموشی هویّت محلی در مجسمه‌سازی گردید. این امور باعث شد تا هنرمندان مواجهه درستی با دین نداشته باشند و در نتیجه روند رو به رشدی را ارائه ندهند. اما در این میان برخی از هنرمندان فارغ از تئوری‌ها و دیدگاه‌هایی این چنین، مسیر دیگری را انتخاب کردند. آنها با نگاهی نوگرایانه به فرهنگ و اندیشه‌های بومی و نگریستن به زوایای مختلف آن و بهره‌گیری از امکانات هنر نوگرا، آثاری به وجود آوردند که در عین دارا بودن بیانی جهانی، از خاستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی خود نیز دور نبودند. بسا بخش عمده‌ای از این آثار، به اندیشه‌ها و مفاهیم برخاسته از دین معطوف بوده و جزو آثار موفق مجسمه‌سازی معاصر ایران قرار دارند که در فصل چهارم این پژوهش به نقد و تحلیل آثار و دریافت‌های آنها به مفاهیم دین و هنر مدرن پرداخته شده است.»
علاقه‌مندان به تهیه این اثر می‌توانند به فروشگاه انتشارات «سوره مهر» واقع در تهران، خیابان حافظ، خیابان رشت، پلاک ۲۳ مراجعه نمایند.