انتشار کتاب خوی در وقایع آذر ۱۳۲۵

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۵ کتاب خوی در وقایع آذر ۱۳۲۵ به قلم علی ظفرخواه منتشر شد. این کتاب در ۶۷ صفحه با شماره گان ۱۰۰۰ توسط انتشارات یاس بخشایش با قیمت ۵۰۰۰ تومان منتشر شد. وقایع آذر ۱۳۲۵ همان حمله ارتش حکومت مرکزی و کشتار آذربایجان و منحل کردن حکومت خودمختار آذربایجان […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۵

ketab-khoi-dar-vaghaie-tarikh

کتاب خوی در وقایع آذر ۱۳۲۵ به قلم علی ظفرخواه منتشر شد.

این کتاب در ۶۷ صفحه با شماره گان ۱۰۰۰ توسط انتشارات یاس بخشایش با قیمت ۵۰۰۰ تومان منتشر شد. وقایع آذر ۱۳۲۵ همان حمله ارتش حکومت مرکزی و کشتار آذربایجان و منحل کردن حکومت خودمختار آذربایجان بود.

در این کتاب در مورد پیشوری و وقایع آن روزها و همچنین در مورد کتاب سوزی گسترده کتاب‌های ترکی و کشته شدن ۲۵۰۰ نفر در دادگاه‌های صحرایی مطالبی آورده شده است.