انتشار کتاب دانش تقریرنویسی

یکشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸ کتاب «دانش تقریرنویسی» اثر جدید محمدحسن ربانی بیرجندی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی منتشر شد. این کتاب از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل ، در ۱۷۶ صفحه و به مبلغ ۳۵ هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. گفتنی است مرکز تخصصی آخوند خراسانی با در […]

یکشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸

عکس 2

کتاب «دانش تقریرنویسی» اثر جدید محمدحسن ربانی بیرجندی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی منتشر شد.

این کتاب از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل ، در ۱۷۶ صفحه و به مبلغ ۳۵ هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

گفتنی است مرکز تخصصی آخوند خراسانی با در اختیار داشتن ۳ گروه آموزشی: علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی اجتهاد و فلسفه و کلام اسلامی، ۸ عضو هیئت علمی و ۳۳ استاد پیوسته، به طراحی و برگزاری رشته‌های گونا‌گون علوم اسلامی ـ با توجه به نیازهای آموزشی متنوع و ترکیبی حوزه علمیه‌ مشهدـ می‌پردازد.