انتشار کتاب مجمع الاسماء

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ مجمع الاسماء، رساله‌ای در معما از عباسقلی بن حسن شاملو است. این رساله از جمله‌ی آثار بنام در زمینه‌ی علم معما در تمامی ادوار شعر و ادب فارسی، بخصوص دوره صفوی به شمار می‌رود. در هیچ کتاب و تذکره‌ای اشاره‌ای هر چند مختصر به رساله‌ی مجمع الاسماء نشده […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳

majmaolasmaمجمع الاسماء، رساله‌ای در معما از عباسقلی بن حسن شاملو است.

این رساله از جمله‌ی آثار بنام در زمینه‌ی علم معما در تمامی ادوار شعر و ادب فارسی، بخصوص دوره صفوی به شمار می‌رود. در هیچ کتاب و تذکره‌ای اشاره‌ای هر چند مختصر به رساله‌ی مجمع الاسماء نشده است. عباس قلی بن حسن خان شاملو، آنگونه که خود در ابتدای رساله مجمع الاسماء ذکر می‌کند در سن پنجاه سالگی با وجود امور نامحصور ملک‌داری و مشاغل ناگزیر مملکت‌داری و با وجود مخارج کم به نوشتن رساله اقدام کرده است. بعد از اشاره به اسم الله و حضرت محمد (ص) و اسم اعظم اولیا نظیر حضرت علی (ع) و حضرت آدم (ع) و ابدال، در شکل و صورت معما، به ترتیب حروف الفبا، از حرف الف تا ی اسامی اشخاصی را که بیشتر از شخصیت‌های مطرح خود وی هستند در شکل و قالب معما اورده است.
نسخه این رساله در کتابخانه ملی تاجیکستان موجود است.
فهرست مطالب کتاب به این قرار است :
عباس قلی خان بن حسن خان شاملو
معماسرایی در شعر و ادب فارسی
اسطوره و معما
معما سرایی در دوره صفوی
رساله‌ی معمای مجمع الاسمای عباس قلی خان بن حسن خان شاملو
قالب‌های شعری مجمع الاسماء
نظم
منابع
این کتاب به کوشش رجب توحیدیان و فاضل عباس زاده از مجموعه احیای میراث مخطوط توسط انتشارات منشور سمیر و انجمن تاریخ پژوهان مراغه در سال ۹۳ و در ۶۲ صفحه منتشر شده است.