انتشار کتاب «نام آوران آذربایجان در سده ۱۴» در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کتاب «نام آوران آذربایجان در سده ۱۴» تألیف غلامرضا طباطبایی مجد، از محققین معاصر را منتشر کرد. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در راستای پاسداشت مفاخر علاوه بر برگزاری مراسم بزرگداشت‌ها، مبادرت به چاپ زندگی نامه آن بزرگان نیز کرده است. در این راستا […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ketabnamavaranکتاب «نام آوران آذربایجان در سده ۱۴» تألیف غلامرضا طباطبایی مجد، از محققین معاصر را منتشر کرد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در راستای پاسداشت مفاخر علاوه بر برگزاری مراسم بزرگداشت‌ها، مبادرت به چاپ زندگی نامه آن بزرگان نیز کرده است. در این راستا مشاهیر و مفاخر خطه آذربایجان جایگاه ویژه ای را دارا بوده است، به طوری که از میان یکصد و شانزده مراسم برگزار شده در انجمن، نوزده تن به معاریف آذربایجان اختصاص داشته است.

کتاب حاضر که در واقع تکمله ای است بر کتاب «رجال آذربایجان در عصر مشروطیت» اثر دکتر مهدی مجتهدی، از جمله منابع ارزشمند در معرفی نام آوران آذربایجان است که هر یک نقش مهمی از خود در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم باقی گذاشته اند.

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و شرح حال ۳۳۳ تن از نام آوران این خطه است. مولف در تدوین و تألیف این اثر، علاوه بر ترجمه احوال نام آوران آذربایجان که در این استان متولد شده، بالیده و درگذشته اند، به شرح حال مختصری از دیگر رجالی که اهل آذربایجان نبوده ولی شکل گیری شخصیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگیشان در این خاک صورت پذیرفته مانند باسکرویل و یا در این منطقه مصدر امور و خدمتی شده اند چون  کرامت الله دانشیان و محمد کاظم عصار  نیز پرداخته است.

آخرین ویرایش: ۹۱/۲/۲۴