انتصاب اعضای جدید شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ طی احکام جداگانه‌ای از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افراد ذیل نیز به عضویت شورای علمی انجمن منصوب شدند. جناب آقای حسین شاکری جناب آقای دکتر سید طاها مرقاتی جناب آقای دکتر حسن امین جناب آقای دکتر ساجد طیبی جناب آقای […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

IMG 8436

طی احکام جداگانه‌ای از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افراد ذیل نیز به عضویت شورای علمی انجمن منصوب شدند.

IMG 8425

جناب آقای حسین شاکری

IMG 8388

جناب آقای دکتر سید طاها مرقاتی

IMG 8397

جناب آقای دکتر حسن امین

IMG 8452

جناب آقای دکتر ساجد طیبی

438

جناب آقای دکتر محمدمهدی مظاهری

IMG 8393

جناب آقای دکتر سید حسن شهرستانی

IMG 8390

جناب آقای دکتر علی‌اکبر افراسیاب‌پور

متن حکم به شرح ذیل است:

 Hokm-Aza-shora-elmi2