طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

دکتر حسن بلخاری به عضویت در ستاد بزرگداشت حکیم نظامی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عنوان عضو «ستاد بزرگداشت حکیم نظامی» منصوب شد. در متن این حکم آمده است: « زبان فارسی هویت فرهنگی ایران اسلامی است و دوام و استمرار این هویت در طول تاریخ، مدیون […]

طی حکمی از سوی دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عنوان عضو «ستاد بزرگداشت حکیم نظامی» منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: « زبان فارسی هویت فرهنگی ایران اسلامی است و دوام و استمرار این هویت در طول تاریخ، مدیون کوشش های شاعران و نویسندگانی است که با خلق آثار وزین و ارزشمند خود به دیرپایی، غناو عظمت آن افزوده اند و پاسداشت و تکریم آنان همانند تقویت و تحکیم هویت فرهنگی است.
نظر به مراتب تعهد و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی منصوب می شوید. امید است با همکاری واحدهای تابعه و بهره گیری از ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله موفق و سربلند باشید. سیدعباس صالحی »