انتصاب رئیس اداره انتشارات

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای کیانوش بیرون‌وند به عنوان رئیس اداره انتشارات انجمن منصوب شد. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵

Mr-Biranvand

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای کیانوش بیرون‌وند به عنوان رئیس اداره انتشارات انجمن منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

1395.08.19-bironvand