انتصاب رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای بهمن اکبری نوری به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی انجمن منصوب شد. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۵

Mr-Bahman-Akbari-Nouri

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای بهمن اکبری نوری به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی انجمن منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

1395.08.04-hokm-mr-nouri