انتصاب رئیس اداره مجامع و مراسم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای فردین امیری به عنوان رئیس اداره مجامع و مراسم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منصوب شد. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵

Mr-Amiriطی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای فردین امیری به عنوان رئیس اداره مجامع و مراسم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

hokm-mr-amiri