انتصاب رئیس چاپ و انتشارات انجمن

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ سرکار خانم فاطمه بستان‌شیرین به سمت رئیس چاپ و انتشارات انجمن منصوب شد. متن حکم بدین شرح است:

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۵

anjoman-mafakherطی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ سرکار خانم فاطمه بستان‌شیرین به سمت رئیس چاپ و انتشارات انجمن منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

ahkam-fatemeh-bostanshirin