انتصاب قائم‌مقام انجمن از سوی دکتر مهدی محقق

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ جناب آقای حسین شاکری طی حکمی از سوی دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به سمت قائم‌مقام این انجمن منصوب شد.

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

hossein-shakeriجناب آقای حسین شاکری طی حکمی از سوی دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به سمت قائم‌مقام این انجمن منصوب شد.

hokm-mr-shakeri-ghaem-magham-anjoman