انتصاب مدیر فرهنگی و امور بین‌الملل انجمن

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، سرکار خانم دکتر نادره جلالی به عنوان مدیر فرهنگی و امور بین‌الملل انجمن منصوب شد. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۵

Dr-Nadereh-Jalaliطی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، سرکار خانم دکتر نادره جلالی به عنوان مدیر فرهنگی و امور بین‌الملل انجمن منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

1395.08.04-hokm-dr-jalali