انتصاب مسئول دبیرخانه جشنواره‌ها و بزرگداشت‌ها

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ جناب آقای بهمن اکبری نوری به سمت مسئول دبیرخانه جشنواره‌ها و بزرگداشت‌ها منصوب شد. متن حکم بدین شرح است:

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۵

anjoman-mafakherطی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ جناب آقای بهمن اکبری نوری به سمت مسئول دبیرخانه جشنواره‌ها و بزرگداشت‌ها منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

ahkam-bahman-akbari-nori