انتصاب مشاور علمی فرهنگی انجمن از سوی دکتر مهدی محقق

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ جناب آقای دکتر علی‌اکبر افراسیاب‌پور طی حکمی از سوی دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به سمت مشاور علمی فرهنگی این انجمن منصوب شد.

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

dr-aliakabar-afrasiabiجناب آقای دکتر علی‌اکبر افراسیاب‌پور طی حکمی از سوی دکتر مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به سمت مشاور علمی فرهنگی این انجمن منصوب شد.

hokm-dr-aliakbar-afrasiabpour95