انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرارسیدن سال ۱۴۰۰ شمسی را به عموم ملت ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نماید

جهان از باد نوروزی جوان شد زهی زیبا در این ساعت جهان شد ‎)‎عطار نیشابوری‎(‎ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در آستانۀ گام نهادنِ به سدۀ پانزدهم خورشیدی، ضمن گرامیداشت نوروز باستانی، برای جامعۀ فرهیخته ‏ایران و ایران دوست در گسترۀ فرهنگ و دانش اندوزی، در جای جای این کرۀ خاکی، از خداوند منّان آرزوی […]

جهان از باد نوروزی جوان شد
زهی زیبا در این ساعت جهان شد
‎)‎عطار نیشابوری‎(‎

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در آستانۀ گام نهادنِ به سدۀ پانزدهم خورشیدی، ضمن گرامیداشت نوروز باستانی، برای جامعۀ فرهیخته ‏ایران و ایران دوست در گسترۀ فرهنگ و دانش اندوزی، در جای جای این کرۀ خاکی، از خداوند منّان آرزوی بهروزی و سلامت و برای ‏مفاخر روی در نقاب در کشیده‌مان، آرامش و آمرزش الهی مسئلت می‌نماید‎.‎

حسن بلخاری قهی
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی