انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌‌المللی کتاب تهران

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ «کتاب ها بوستان اهل دانش‌اند» امام علی(ع) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مقدم دوست‌داران فرهنگ و ادب را در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گرامی می‌دارد. مکان: تهران، شهرآفتاب، سالن یک، راهروی ۲، غرفه ۲۱۳

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

78«کتاب ها بوستان اهل دانش‌اند» امام علی(ع)

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مقدم دوست‌داران فرهنگ و ادب را در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گرامی می‌دارد.

مکان: تهران، شهرآفتاب، سالن یک، راهروی ۲، غرفه ۲۱۳