انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌‌المللی کتاب تهران

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ «کتاب ها بوستان اهل دانش اند» امام علی (علیه السلام) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مقدم دوست‌داران فرهنگ و ادب را در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گرامی می‌دارد. مکان: مصلی تهران، شبستان، راهروی ۲۹، غرفه ۵

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

78«کتاب ها بوستان اهل دانش اند» امام علی (علیه السلام)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مقدم دوست‌داران فرهنگ و ادب را در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گرامی می‌دارد.

مکان: مصلی تهران، شبستان، راهروی ۲۹، غرفه ۵