انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌‌المللی کتاب تهران

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ «کتاب ها بوستان اهل دانش اند» امام علی (علیه السلام) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مقدم دوست‌داران فرهنگ و ادب را در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گرامی می‌دارد.: مکان: مصلی تهران، شبستان اصلی، راهروی ۶، غرفه ۳۴

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

78

«کتاب ها بوستان اهل دانش اند» امام علی (علیه السلام)

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مقدم دوست‌داران فرهنگ و ادب را در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گرامی می‌دارد.:

مکان: مصلی تهران، شبستان اصلی، راهروی ۶، غرفه ۳۴