انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دومین نشست داوری سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ دومین نشست داوری سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر بخش تجلی اراده ملی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در این نشست که با حضور داوران منتخب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی صورت گرفت آقای فارسیجانی، معاونت ارتباطات و امور بین الملل، آقای جمالی، معاونت […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

دومین نشسtajali1ت داوری سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر بخش تجلی اراده ملی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

در این نشست که با حضور داوران منتخب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی صورت گرفت آقای فارسیجانی، معاونت ارتباطات و امور بین الملل، آقای جمالی، معاونت پژوهش و برنامه ریزی و آقای نورالدین موسی، کارشناس حوزه سینمایی تشکیل شد، ضمن بحث و بررسی در مورد نحوه کار، در زمینه تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی انجمن در داوری فیلمهای فجر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان این نشست شاخص های استخراج و به ـءیید نهایی رسید.

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۱/۱۱