انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در یکصدو شصتمین سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۰ به مناسبت یکصدو شصتمین سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر، صدر اعظم اصلاح طلب عصر قاجار و موسس مدرسه دارالفنون، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با مشارکت میراث فرهنگی کشور مراسم بزرگداشتی روز سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در خیابان ۱۵ خرداد، میدان ارگ، کاخ […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۰

amirkabirبه مناسبت یکصدو شصتمین سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر، صدر اعظم اصلاح طلب عصر قاجار و موسس مدرسه دارالفنون، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با مشارکت میراث فرهنگی کشور مراسم بزرگداشتی روز سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در خیابان ۱۵ خرداد، میدان ارگ، کاخ گلستان، سالن شهید مدرس برگزار خواهد نمود.