انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر کرد:

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در راستای یکی از اهداف خود که نشر آثار مفاخر فرهنگی است، لوح فشرده «مجموعه آثار کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی» را منتشر کرد. عبدالجلیل رازی قزوینی از عالمان و متفکران برجسته شیعه در قرن ششم هجری است که با تألیف کتاب ارزشمند «النقض» […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۱

ghazviniraziانجمن آثار و مفاخر فرهنگی در راستای یکی از اهداف خود که نشر آثار مفاخر فرهنگی است، لوح فشرده «مجموعه آثار کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی» را منتشر کرد.

عبدالجلیل رازی قزوینی از عالمان و متفکران برجسته شیعه در قرن ششم هجری است که با تألیف کتاب ارزشمند «النقض» نامی جاوید در تاریخ و فرهنگ ایران زمین از خود به یادگار گذاشت.

«النقض» که در شمار متون مهم کهن فارسی است حاوی اطلاعات فراوان تاریخی، مذهبی، جغرافیایی و کلامی است.

این اثر با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، جامعه المصطفی العالمیه،کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، موسسه علمی  فرهنگی دارالحدیث و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) منتشر و در اختیار علاقمندان قرار داده است.