اولین جلسه هیأت مدیره جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد

اولین جلسه هیأت مدیره جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور محمود شالویی رئیس انجمن، حسن بلخاری عضو هیأت مدیره، مهدی جمالی‌نژاد عضو هیأت مدیره، سید غلامرضا اسلامی عضو شورای مشاوران علمی، کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی و مهدی شفیعی معاون اجرائی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مشهد مقدس برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی برنامه‌های جاری، درباره مسائل راهبردی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آتی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بحث و گفت و گو شد.