اولین نشست متن خوانی شاهنامه برگزار شد

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۰ اولین نشست متن خوانی شاهنامه روز دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۰ در محل تالار آیینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در این نشست آقای دکتر عزیز الله جوینی، استاد زبان و ادبیات فارسی به بحث و سخنرانی پیرامون فردوسی پرداخت. آخرین ویرایش: ۹۰/۱۰/۲۷

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۰

shahnameاولین نشست متن خوانی شاهنامه روز دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۰ در محل تالار آیینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر عزیز الله جوینی، استاد زبان و ادبیات فارسی به بحث و سخنرانی پیرامون فردوسی پرداخت.

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۰/۲۷