فایل گفتار صوتی دکتر شهین اعوانی درباره کرونا خطاب به ملت ایران

ایام کرونا؛ فرصتی برای خود شناسی

دکتر شهین اعوانی، عضو هیأت‌علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسه ایران: انسان با هر تنگنایی که مواجه می‌شود به خصوص آنچه که بهداشت و سلامت او را تهدید می‌کند، در این شرایط اصول اخلاقی در او رنگ می‌بازند و گاهی رذیلت و خشونت در رفتار او نمایان می‌شود. بنابراین فضیلت‌هایی مثل صبر، خویشتن داری و […]

دکتر شهین اعوانی، عضو هیأت‌علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسه ایران: انسان با هر تنگنایی که مواجه می‌شود به خصوص آنچه که بهداشت و سلامت او را تهدید می‌کند، در این شرایط اصول اخلاقی در او رنگ می‌بازند و گاهی رذیلت و خشونت در رفتار او نمایان می‌شود. بنابراین فضیلت‌هایی مثل صبر، خویشتن داری و عدالت، جای خود را به برخی از رذائل می‌دهند/ ویروس کرونا نوعی بحران است و رفع آن نیازمند یک همدلی همه‌جانبه اجتماعی و همراهی مردم به لحاظ اخلاقی و تعهدات اجتماعی است/ در زمان غیر بحران، اخلاق محوری خیلی کار سختی نیست اما این اخلاقی بودن زمانی ارزشمند است که شرایط عادی نباشد و در این هنگام، انسان‌ها پایبندی به اخلاق داشته باشند/ بحران یکی از عواملی است که به بهانه آن فرد می‌تواند اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن خود را نشان دهد، مهم این است که در چنین شرایطی افراد ظرفیت عملی خود در حوزه اخلاق را نمایان کنند؛ یعنی هرچه بیشتر صبر پیشه کنند و قناعت داشته باشند و با مدیران بحران همراهی درستی را انجام دهند/ به نظر من «بحران کرونا» فرصتی است برای خودشناسی در حوزه‌هایی چون اخلاق، امور اجتماعی، فردی، دینی و… بنابراین تبعات کرونا همیشه منفی نیست و وجوه مثبتی هم خواهد داشت.

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر شهین اعوانی درباره کرونا خطاب به ملت ایران