بازدید معاون اجرائی مجلس شورای اسلامی از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ مهندس علی افراشته، معاون اجرائی به همراه مدیران کل «امور روابط عمومی» و«تشریفات» مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمد جواد ادبی، رئیس و مدیران انجمن آثارو مفاخر فرهنگی به گفتگو پرداختند. در این دیدار رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۹

afrashteمهندس علی افراشته، معاون اجرائی به همراه مدیران کل «امور روابط عمومی» و«تشریفات» مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمد جواد ادبی، رئیس و مدیران انجمن آثارو مفاخر فرهنگی به گفتگو پرداختند.

در این دیدار رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن ارائه گزارش از عملکرد، در خصوص برنامه‌های آتی انجمن به ارائه توضیحاتی پرداختند.
در این جلسه همچنین مقرر شد مجلس شورای اسلامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نسبت به تعریف برنامه های مشترک ودر سر آغاز بزرگداشت مفاخر مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.

آخرین ویرایش: ۸۹/۱۱/۲۶