باز نشر مجموعه رسائل بوعلی سینا در ۱۰ جلد توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ به مناسبت اول شهریورماه روز بزرگداشت ابن سینا ۱۰ رساله مهم و کاربردی شیخ الرئیس بوعلی سینا به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تجدید چاپ می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۹ رساله از این مجموعه به مناسبت همایش بین‌المللی ابن سینا در سال۱۳۸۳ در شهر […]

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

photo 2019 08 20 08 24 46

به مناسبت اول شهریورماه روز بزرگداشت ابن سینا ۱۰ رساله مهم و کاربردی شیخ الرئیس بوعلی سینا به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تجدید چاپ می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۹ رساله از این مجموعه به مناسبت همایش بین‌المللی ابن سینا در سال۱۳۸۳ در شهر همدان تجدید چاپ شده‌اند و هم‌اکنون انتشارات انجمن در راستای تکریم مقام علمی و فرهنگی این حکیم بزرگ ایرانی ضمن بازنشر مجدد این ۹ رساله، رساله کنوز المعزمین این فیلسوف و حکیم برجسته را نیز تجدید چاپ می‌کند.
براساس این خبر مجموعه رسائلی که تجدید چاپ خواهند شد عبارتند از: رساله جودیه، تصحیح محمود نجم آبادی، چاپ اول ۱۳۳۰ ؛ رساله نبض، تصحیح سید محمد مشکوه، چاپ اول ۱۳۳۰؛ رساله نفس، تصحیح موسی عمید، چاپ اول ۱۳۳۰؛ الهیات دانشنامه علائی، تصحیح محمد معین، چاپ اول ۱۳۳۱؛ طبیعیات دانشنامه علائی، تصحیح مجتبی مینوی، چاپ اول ۱۳۳۱؛ منطق دانشنامه علائی، تصحیح سید محمد مشکوه و محمد معین، چاپ اول ۱۳۳۱؛ رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات، چاپ اول ۱۳۳۱؛ ظفرنامه منسوب به ابن سینا، تصحیح غلامحسین صدیقی، چاپ اول ۱۳۴۸؛ رساله کنوز المعزمین، تصحیح جلال الدین همائی، چاپ اول ۱۳۳۱؛ پنج رساله تصنیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا با مقدمه و حواشی احسان یارشاطر.
تاثیر اندیشه و آثار شیخ الرئیس بوعلی سینا نه تنها در ایران که در سطح جهانی انکارناپذیر است و به گواه جمع زیادی از مورخین و دانشمندان، بسیاری از پیشرفت‌ها در شاخه‌های مختلف دانش، بر پایه نظرات و آراء این حکیم برجسته ایرانی صورت گرفته است.