فایل گفتار صوتی استاد سیدعبدالله انوار درباره کرونا خطاب به ملت ایران

بحران کرونا باید باعث بیداری از خواب غفلت و غرور شود

استاد سیدعبدالله انوار؛ عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: بحران کرونا باید باعث بیداری انسان‌ها از خواب غفلت و غرور شود تا با عقلانیت برای آینده خود تصمیم بگیرند. مصائب امروز بشر به دلیل از عکس‌العمل طبیعت است تا انسان با طبیعت بیشتر مدارا کند. باید از علم و تکنولوژی بهره برد اما […]

استاد سیدعبدالله انوار؛ عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: بحران کرونا باید باعث بیداری انسان‌ها از خواب غفلت و غرور شود تا با عقلانیت برای آینده خود تصمیم بگیرند. مصائب امروز بشر به دلیل از عکس‌العمل طبیعت است تا انسان با طبیعت بیشتر مدارا کند. باید از علم و تکنولوژی بهره برد اما در مسیر رفاه بشر و حفظ طبیعت.

دانلود فایل گفتار صوتی استاد سیدعبدالله انوار درباره کرونا خطاب به ملت ایران