بررسی «جامعه‌شناسی سیاسی بیداری اسلامی»

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ در کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی بیداری اسلامی» رویکردهای جامعه‌شناسانه به بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در منطقه، بحران در بنیاد اجتماعی قدرت سیاسی، آینده بیداری اسلامی و الگوی مطلوب و … بررسی شده است. این کتاب به بررسی جامعه‌شناسی سیاسی بیداری اسلامی پرداخته است. محتوای این کتاب […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

jameshenasibidarieslamiدر کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی بیداری اسلامی» رویکردهای جامعه‌شناسانه به بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در منطقه، بحران در بنیاد اجتماعی قدرت سیاسی، آینده بیداری اسلامی و الگوی مطلوب و … بررسی شده است.

این کتاب به بررسی جامعه‌شناسی سیاسی بیداری اسلامی پرداخته است. محتوای این کتاب برگرفته از مصاحبه با دکتر اصغر افتخاری گرفته شده است.

 بر همین اساس دکتر افتخاری پیرامون رویکردهای جامعه‌شناسانه به بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در منطقه، بحران در بنیاد اجتماعی قدرت سیاسی، آینده بیداری اسلامی و الگوی مطلوب، الگوهای بدیل در بیداری اسلامی، چارچوب نظری بیداری اسلامی: رویکردی اسلامی؛ ظرفیت مفهومی بیداری اسلامی و نخبگان و بیداری اسلامی به بحث و بررسی پرداخته است.

 «جامعه‌شناسی سیاسی بیداری اسلامی» عنوان کتابی است که حاصل گفت و گوی میثم آقادادی با دکتر اصغر افتخاری معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) است که به همت انتشارات این دانشگاه به بهای ۱۰۰۰۰۰ ریال منتشر شد.