بررسی «نگاه مولانا به خاقانی»

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ «نگاه مولانا به خاقانی» بررسی می‌شود. دوازدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خاقانی در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی «نگاه مولانا به خاقانی» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی، مولوی‌پژوه و محقق ادب فارسی، در مرکز فرهنگی شهر کتاب خیابان شهید بهشتی، […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

neshast-negah-molana-be-khaghani«نگاه مولانا به خاقانی» بررسی می‌شود.

دوازدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خاقانی در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی «نگاه مولانا به خاقانی» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی، مولوی‌پژوه و محقق ادب فارسی، در مرکز فرهنگی شهر کتاب خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و در این درس‌گفتار نمونه‌ها و حضور خاقانی در جهان شعری مولانا بیان می‌شود.

در خبر برگزاری این نشست عنوان شده است: در نگاه اول سخن گفتن از مولانا و خاقانی در کنار هم، دشوار به نظر می‌رسد. به جهت تفاوت‌های بنیادینی که در وجوه گوناگون میان این دو شاعر بزرگ وجود دارد، شاید به نظر نرسد که خاقانی یکی از تاثیر‌گذارترین سخنوران بر شعر مولاناست. ردپای شعر و اندیشه خاقانی را هم در غزل‌های مولوی و هم در مثنوی معنوی می‌توان مشاهده کرد؛ از اشاره‌ صریح مولانا به شعر و نام خاقانی گرفته تا تاثیر‌پذیری‌های مستقیم و غیرمستقیم. انس مولانا با شعر خاقانی تا حدی بوده است که گاهی ابیاتی از خاقانی بی‌هیچ تغییری بر زبانش جاری شده و در شعرش نشسته است. همچنین درباره‌ موسیقی شعر، ردیف و قافیه، صور خیال و روش بیان، می‌توان نمونه‌هایی از نگاه مولانا به خاقانی را نشان داد.

منبع: ایسنا