بررسی و معرفی نسخۀ «مفتاح اللغه» محمد بن ضیاءالدین حسینی فراغی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۵ امیرعلی شیر نوایی جغتایی، حکیم، نویسنده و شاعر به دو زبان ترکی و فارسی شعر می‌گفت و به ذواللسانین مشهور بود. وی آثار بی‌شمار مکتوب و غیر مکتوبی از خود برجای گذاشته؛ همچنین خدمات علمی و فرهنگی برجسته‌ای داشته است. برخی از آثار نوایی به زبان ترکی، آن […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۵

meftahollogheامیرعلی شیر نوایی جغتایی، حکیم، نویسنده و شاعر به دو زبان ترکی و فارسی شعر می‌گفت و به ذواللسانین مشهور بود.

وی آثار بی‌شمار مکتوب و غیر مکتوبی از خود برجای گذاشته؛ همچنین خدمات علمی و فرهنگی برجسته‌ای داشته است. برخی از آثار نوایی به زبان ترکی، آن هم ترکی جغتایی است. پس برخی از محققان برای راه یافتن به معانی و حل برخی از مشکلات این آثار، دست به نگارش لغت‌نامه و فرهنگ لغت زده‌اند که مهم‌ترین آنها فرهنگ لغت سنگلاخ، آثاری نگاشته‌اند که از مهم‌ترین این شروح، کتابی به نام مفتاح اللغه، اثر محمد بن ضیاءالدین حسینی متخلص به فراغی (قرن یازدهم هجری) تألیف سال ۱۰۵۲ ق. است که ما در این مقاله به دلیل اهمیت و در عین حال گمنامی اثر، به آن خواهیم پرداخت.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علی درویشانی که در فصلنامۀ پیام بهارستان، سال هفتم، شمارۀ ۲۵ منتشر شده است اینجا بخوانید.