برگزارى پیش کنگره بزرگداشت فضل بن شاذان

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ به منظور آشنایى با ظرفیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در انجمن‌هاى استانى وابسته به مرکز، محمدجواد ادبى، رئیس انجمن آثارومفاخرفرهنگى کشور و هیأت همراه سفر یک روزه‌اى (۸۹/۰۴/۲۶) به استان خراسان رضوى انجام دادند. در این سفر ضمن ابراز ارادت و تجدید عهد با امام هشتم شیعیان […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
به منظور آشنایى با ظرفیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در انجمن‌هاى استانى وابسته به مرکز، محمدجواد ادبى، رئیس انجمن آثارومفاخرفرهنگى کشور و هیأت همراه سفر یک روزه‌اى (۸۹/۰۴/۲۶) به استان خراسان رضوى انجام دادند. در این سفر ضمن ابراز ارادت و تجدید عهد با امام هشتم شیعیان (ع)، به بحث و گفتگو با مدیر کل فرهنگ و ارشاد و جمعى از فرهیختگان استان پرداخته شد.
دکتر ادبى با ابراز خرسندى از حضور در استان رضوى از موافقت با برگزارى پیش درآمد کنگره بزرگداشت جناب “فضل بن شاذان” خبر داد و افزود؛ با توجه به جایگاه جناب “فضل” نزد شیعیان، برگزارى پیش درآمد کنگره با گستره استانى در نیمه دوم سال جارى، زمینه مناسبى جهت برگزارى کنگره ملى در سال آینده فراهم خواهد نمود. وى ادامه داد برگزارى این کنگره پاسخى است به یکى از مطالبات مقام معظم رهبرى که در سفرهاى گذشته ایشان به استان خراسان مطرح نموده بودند.
وى همچنین موافقت انجمن را با برگزارى همایش بزرگداشت آخوند خراسانى اعلام داشته و خواستار تأسیس خانه مفاخر با حمایتهاى مادى و معنوى انجمن مرکز شد.
رئیس انجمن در پایان با تأکید بر تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه جدید انجمن آثار و مفاخر استانها و ابلاغ آن در آینده نزدیک، از برنامه راه اندازى انجمن‌هاى آثارومفاخر استانى در کلیه استانها خبر داده و ابراز امیدوارى کرد این مهم تا پایان سال جارى محقق شود.