برگزاری مراسم تجلیل از اساتید نمونه

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج روز چهارشنبه ۱۱ اردی‌بهشت ماه ۱۳۸۷ به مناسبت بزرگداشت روز معلم (روز شهادت استاد شهید مطهری) اقدام به برگزاری مراسمی نمود که در این مراسم از تنی چند از اساتید نمونه این واحد دانشگاهی به عنوان استاد نمونه تجلیل بعمل آورده شد و لوح تقدیر و جایزه به آنان […]

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج روز چهارشنبه ۱۱ اردی‌بهشت ماه ۱۳۸۷ به مناسبت بزرگداشت روز معلم (روز شهادت استاد شهید مطهری) اقدام به برگزاری مراسمی نمود که در این مراسم از تنی چند از اساتید نمونه این واحد دانشگاهی به عنوان استاد نمونه تجلیل بعمل آورده شد و لوح تقدیر و جایزه به آنان اعطا گردید. در میان آنان آقای دکتر مهدی محقق ریاست محترم انجمن آثار و مفاخرفرهنگی و رئیس موسّسه مطالعات اسلامی که استاد دانشکده ادبیات آن دانشگاه در مقطع دکتری واحد کرج هستند تجلیل بعمل آمد، البته قابل ذکر است که آقای دکتر مهدی محقق در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ نیز به عنوان استاد نمونه در رشته زبان و ادبیات فارسی برگزیده در سراسر کشور از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد تجلیل قرار گرفته بودند.