برگزاری اولین همایش میر سید علی همدانی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ اولین همایش میر سید علی همدانی برگزار می‌شود. با اهمیت به نقش و جایگاه عالم فقیه و عالیقدر قرن هشتم هجری قمری میر سید علی همدانی در ترویج و گسترش فرهنگ متعالی غنی اسلام به ویژه در حوزه تمدنی ایران بزرگ و نیز نامگذاری سال های ۲۰۱۴ و […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

mir-seyed-ali-hamedaniاولین همایش میر سید علی همدانی برگزار می‌شود.

با اهمیت به نقش و جایگاه عالم فقیه و عالیقدر قرن هشتم هجری قمری میر سید علی همدانی در ترویج و گسترش فرهنگ متعالی غنی اسلام به ویژه در حوزه تمدنی ایران بزرگ و نیز نامگذاری سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی توسط سازمان یونسکو به نام ایشان، همایش میر سید علی همدانی در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ در همدان با همکاری استانداری، دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی برگزار می شود.
با اهمیت به نقش و جایگاه عالم فقیه و عالیقدر قرن هشتم هجری قمری میر سید علی همدانی در ترویج و گسترش فرهنگ متعالی غنی اسلام به ویژه در حوزه تمدنی ایران بزرگ و نیز نامگذاری سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی توسط سازمان یونسکو به نام ایشان، همایش میر سیدعلی همدانی در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۴ در همدان با همکاری استانداری، دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی برگزار می شود
محورهای همایش
احوال و آثار میرسیدعلی همدانی
نقش میرسیدعلی همدانی در ترویج اسلام در شبه قارۀ هند
دیدگاه های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عرفانی و مذهبی میرسیدعلی همدانی
جایگاه میرسیدعلی همدانی از هند تا ورارود
-روابط و تعاملات میرسیدعلی همدانی و حاکمان زمان وی
-نقش میرسیدعلی همدانی در انقلاب اقتصادی شبه قارۀ هند
اوضاع روزگار میرسیدعلی همدانی
جایگاه میرسیدعلی همدانی و آثارش در گسترۀ زبان و ادبیات
زمان ارسال مقالات: ۹۴/۴/۱۵
زمان برگزاری همایش: ۹و ۱۰ مهر ۱۳۹۴
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۲۵۴۵۷۹۵ – ۳۲۵۴۶۷۳۰  (۰۸۱)
ساعت تماس: ۸ لغایت ۱۵:۳۰
شماره فکس دبیرخانه: ۳۲۵۴۶۶۷۲   (۰۸۱)
پست الکترونیک: info@mirsah.ir
سایت همایش: http://www.mirsah.ir/
منبع: انجمن ایرانی تاریخ