برگزاری روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری در انجمن أثار

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت پاسداشت و نکوداشت مفاخر فرهنگی کشور و حفظ مواریث گرانبهای آنان و با توجه به روز ملی عطار نشست علمی با موضوع «نقبی بر اندیشه های عرفانی عطار» را برگزار می‌کند. در این نشست که روز شنبه ۲۶ فرودین ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۷ […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

aramgahattarانجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت پاسداشت و نکوداشت مفاخر فرهنگی کشور و حفظ مواریث گرانبهای آنان و با توجه به روز ملی عطار نشست علمی با موضوع «نقبی بر اندیشه های عرفانی عطار» را برگزار می‌کند.

در این نشست که روز شنبه ۲۶ فرودین ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برپا می شود، دکتر محمد جواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دکتر احمد خاتمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر داکانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

در تقویم رسمی کشور، روز ۲۵ فروردین‏ ماه هر سال، روز بزرگداشت فرید الدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف معروف قرن هفتم هجری نام گرفته، زیرا عطار مقام والایی در غزل و شعر پارسی دارد و اندیشه های عرفانی وی در شکل‌دهی به عرفان اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .