برگزاری سلسله کنفرانس‌های بحث درباره ایران: ملیت، تاریخ و فرهنگ

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ سلسله کنفرانس‌های بحث درباره «هویت ایرانی» در مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود. به دنبال تحولات سیاسی دو سه دههٔ اخیر، در سطح منطقه و بلکه جهان پیش آمده است، کوشش‌هایی برای هویت‌زدایی از فرهنگهای اصیل منطقه، به ویژه فرهنگ ایرانی، صورت گرفته است. این کوشش‌ها در نخستین […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۳

bargozari-selsele-konferans-iran-tarikh-farhangسلسله کنفرانس‌های بحث درباره «هویت ایرانی» در مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود.

به دنبال تحولات سیاسی دو سه دههٔ اخیر، در سطح منطقه و بلکه جهان پیش آمده است، کوشش‌هایی برای هویت‌زدایی از فرهنگهای اصیل منطقه، به ویژه فرهنگ ایرانی، صورت گرفته است. این کوشش‌ها در نخستین گام، به تحریف هویت ایرانی) در تمام ابعاد زبانی، تاریخی و مذهبی آن (پرداخته و در گام بعدی، نسل جدید ایرانی رانشانه گرفته و سعی در بیگانه ساختن آنها از سابقه فرهنگی) یعنی هویت و تمدنی خود کرده است. با آگاهی از این موضوع و نیز به منظور تدوین و تعریف جدید از مفهوم» هویت ایرانی و مقابله نظری با دشمنان فرهنگ ایران، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی برآن شد تا با همکاری دستیار ویژهٔ ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی، سلسله سمینارهایی تحت عنوان «هویت ایرانی» سازماندهی کند.
بدین منظور، از طرف سیدکاظم موسوی بجنوردی، ریاست مرکز، شماری از استادان هیئت علمی مرکز برگزیده شدند تا در جلساتی با حضور وی و حجت الاسلام دکتر علی یونسی، دستیار ویژهٔ ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و سمینارها بپردازند. در چند ماه گذشته جلساتی برگزار شد و مباحثی مختلف در حوزه‌هایی چون: نام و سرزمین ایران، تاریخ ایران، زبان و ادب ایرانی، موسیقی، اقوام، مردمشناسی، فقه، تاریخ علم و اندیشه و …… مطرح شد.
این مباحث منجر به تدوین موضوعات کنفرانس‌هایی شد که متناوبا در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار خواهد شد. در نخستین گام در روز یکشنبه هفدهم اسفندماه، اولین کنفرانس تحت عنوان «نام، مردم و سرزمین ایران» در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار خواهد شد.
متذکر می‌گردد که ریاست عالیه ٔکنفرانس تصمیم‌دارد با همکاری شماری از دانشگاههای داخل و خارج از کشور، برخی از این سمینارها در مراکز استانها‌یی مانند اصفهان، خراسان، آذربایجان و فارس، و نیز یکی از کشورهای اروپایی برگزار گردد. در سطح خارج از کشور، مذاکراتی با دانشگاه آکسفورد در حال انجام است تا برخی از این کنفرانس‌ها در قالب همکاری مشترک میان مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و این دانشگاه، در شهر آکسفورد برگزار گردد.
کنفرانس نخست/ ایران: نام، مردم، سرزمین
برنامه کنفرانس: افتتاحیه: سید کاظم موسوی بجنوردی و حجت الاسلام دکتر علی یونسی، دکتر علی جنتی وزیر ارشاد
بخش اول: نام و مردم ایران
بخش دوم: سرزمین ایران (تحولات مرزهای سیاسی ادوار مختلف)
زمان: روز یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳، مرکزدایره المعارف بزرگ اسلامی
ریاست عالیه در این جلسات با سیدکاظم موسوی بجنوردی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی یونسی است.
دبیران افتخاری: آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، دکتر فتح الله مجتبایی و دکتر محمدعلی موحد
اعضای شورای علمی: دکتر سیدصادق سجادی، دکتر اصغر دادبه، دکتر نصرالله‌ پورجوادی، دکتر داریوش شایگان، دکتر ژاله آموزگار، دکتر محمود جعفری دهقی و دکتر محمد مجتهد شبستری
دبیر اجرایی: حسن موسوی بجنوردی
دبیر علمی: دکتر علی میرانصاری