برگزاری ششمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «روش تحقیق پیشینیان در علوم انسانی»

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ششمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «روش تحقیق پیشینیان در علوم انسانی» برگزار می‌شود. ششمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «روش تحقیق پیشینیان در علوم انسانی» با سخنرانی دکتر احمد خاتمی، استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس دانشکده ادبیات […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

anjoman-mafakherششمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «روش تحقیق پیشینیان در علوم انسانی» برگزار می‌شود.

ششمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «روش تحقیق پیشینیان در علوم انسانی» با سخنرانی دکتر احمد خاتمی، استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی در روز چهارشنبه ۲۸ بهمن‌ماه۱۳۹۴ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در ساختمان شماره ۲ انجمن واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه۴، واحد ۱۴ برگزار می‌شود.