برگزاری مراسم بزرگداشت ابوریحان بیرونی

شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ مراسم بزرگداشت مقام علمی حکیم ابوریحان بیرونی، چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود. ابوریحان بیرونی ( ۴۴۰-۳۶۲ ه ق ) ریاضیدان، اختر شناس، پژوهشگر تاریخ  و جغرافیدان برجسته ایرانی است . در تاریخ نقل است که او در دوره‌ای […]

شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

kartمراسم بزرگداشت مقام علمی حکیم ابوریحان بیرونی، چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود.

ابوریحان بیرونی ( ۴۴۰-۳۶۲ ه ق ) ریاضیدان، اختر شناس، پژوهشگر تاریخ  و جغرافیدان برجسته ایرانی است . در تاریخ نقل است که او در دوره‌ای دست به پژوهش زد که «سامانیان» از مشوقان اصلی دانش و ادب فارسی، بر شمال‌شرقی ایران شامل خراسان و خوارزم و «زیاریان» بر گرگان، مازندران و مناطق اطراف حکومت می‌کردند و هر دو گروه او را تحت پشتیبانی مادی و معنوی خود قرار داده و در راه پژوهش یاری کردند. بیرونی تا آخر عمر به ایران خاوری شامل مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان امروز و تحت سلطه غزنویان رفت و هیچگونه حمایتی در هیچ زمینه‌ای از سوی محمود غزنوی دریافت نکرد، ولی لحظه‌ای از تلاش برای تکمیل تحقیقات علمی خود فروگذار نکرد.
در این مراسم که از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ برگزار می شود، دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن، دکتر مهدی محقق، رئیس هیأت مدیره انجمن، دکتر غلامحسین رحیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمد باقری، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران سخن خواهند گفت.

poster