برگزاری نشست «ابن سینا پژوهی در غرب»

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ نشست «ابن سینا پژوهی در غرب» برگزار شد. آموس برتولوچی، دانشیار فلسفه اسلامی و تاریخ فلسفه قرون وسطی در دانشگاه پیزای ایتالیا در نشست «ابن سینا پژوهی در غرب» گفت: درسی که ابن‌سینا به ما داده این است که گفتگو بین رشته‌ای و بین فرهنگی ایجاد کنیم. […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

ebn-sinapajhohi-gharbنشست «ابن سینا پژوهی در غرب» برگزار شد.

آموس برتولوچی، دانشیار فلسفه اسلامی و تاریخ فلسفه قرون وسطی در دانشگاه پیزای ایتالیا در نشست «ابن سینا پژوهی در غرب» گفت: درسی که ابن‌سینا به ما داده این است که گفتگو بین رشته‌ای و بین فرهنگی ایجاد کنیم. امروزه علاوه بر طرح موضوعاتی چون روابط جهانی صلح‌آمیز، پیشرفت رشد، احترام به محیط‌زیست، عدالت و تعاملات مالی و خانواده فلسفی باید دور هم جمع شوند و به موضوعاتی مثل اخلاق مشترک توجه داشته باشند.

نشست «ابن‌سینا‌پژوهی در غرب» با حضور دکتر علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و پروفسور آموس برتولوچی، دانشیار فلسفه اسلامی و تاریخ فلسفه قرون وسطی در دانشگاه پیزای ایتالیا برگزار شد.

برتولوچی در ابتدا با اشاره به اینکه برای اولین بار است که به ایران و جایی که ابن سینا به دنیا آمده و کار کرده، آمده است گفت: صحبت کردن درباره ابن‌سینا در جایی که او زندگی می‌کرده کار بسیار سختی است و این سفر میسر نمی شد مگر با لطف دکتر علی اکبر ولایتی و همکارشان دکتر قاسم لو.

وی افزود: دانته، شاعر معروف ایتالیایی در کتاب کمدی‌– الهی خود با احترام از ابن سینا یاد کرده و از او در کنار افرادی چون سقراط و افلاطون نام برده است و اشاره کرده که این افراد منجی هستند. این فیلسوف ایتالیایی در توضیح اینکه چرا دانته از ابوعلی سینا صحبت کرده، گفت: اولاً دانته فقط شاعر نیست، فیلسوف هم هست. ثانیاً ابوعلی سینا تاثیرات بسیار زیادی بر متفکران قرون وسطایی داشته، ثالثاً بحث متافیزیک بوعلی سینا تاثیر بسیار فراگیری در همه جا داشته و این همان موضوعی است که من می خواهم امروز درباره آن با شما صحبت کنم. برتولوچی ادامه داد: متافیزیک یکی از مولفه های اصلی ابوعلی سینا در کتابهایش است. او این موضوع را در مرکز تولیدات و آثار خود قرار داده است. ابن‌سینا درباره ارتباط متافیزیک و خدا معتقد است که این بحث شبیه بحث تئولوژی و جهان اسلام است. او در همین رابطه درباره وجود خدا مشخصه ها و صفات او، خلقت جهان، حاکمیت خدا در جهان و موضوعاتی از این قبیل بحث می کند. به همین دلیل هم الهیات ابن سینا نسخه دوم متافیزیک ارسطو به شمار می آید. بر همین اساس بحث ابن سینا فراتر از دکترین ارسطو که خدا را حرکت دهنده می داند. از نظر ابن سینا، خدا خالق و حکمران است.