برگزاری نشست تخصصی«دولت عشق، بررسی آراء و اندیشه‌های لسان‌الغیب حافظ شیرازی»

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ن شست تخصصی «دولت عشق، بررسی آراء و اندیشه‌های لسان‌الغیب حافظ شیرازی» با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش روز شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن برگزار گردید. در این مراسم که با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش برگزار شد، […]

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸

5M9A31067ن

شست تخصصی «دولت عشق، بررسی آراء و اندیشه‌های لسان‌الغیب حافظ شیرازی» با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش روز شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش برگزار شد، دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن؛ دکتر مهدی محقق، رئیس هیأت مدیره انجمن و دکتر مهدی ماحوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و دکتر حبیب‌الله عباسی، استاد دانشگاه خوارزمی به ایراد سخنرانی پرداختند.