برگزاری نشست « ظرفیت‌های اجتماعی زنان در تاریخ و فرهنگ ایران »

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۳ نشست تخصصی با عنوان «ظرفیت‌های اجتماعی زنان در تاریخ و فرهنگ ایران» به پاس مقاومت زنان کرد در برابر سلفیان تندرو  روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۳ در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد. در این مراسم سید کاظم موسوی بجنوردی، آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، دکتر فتح‌الله […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۳

Hamayrsh-Zarfiat-Zanan-Kobaeiنشست تخصصی با عنوان «ظرفیت‌های اجتماعی زنان در تاریخ و فرهنگ ایران» به پاس مقاومت زنان کرد در برابر سلفیان تندرو  روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۳ در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.

در این مراسم سید کاظم موسوی بجنوردی، آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، دکتر فتح‌الله مجتبایی، دکتر سید جواد طباطبایی، دکتر ژاله آموزگار، دکتر شهلا اعزازی، دکتر  احمد پاکتچی، دکتر سید صادق سجادی، دکتر محمود جعفری دهقی، کاوه بیات و دکتر اسماعیل شمس، سخنرانان این نشست بودند.
سید کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی گفت:‌ متأسفانه در جهان اسلام اتفاقی می‌افتد که غم‌‌انگیز است.
بجنوردی با اشاره به این‌که «اینها خشن‌ترین موضع را نسبت به تفسیر مفاهیم دینی دارند» گفت:‌ اگر عقل و اخلاق را از دین بگیریم و دین را منهای عقل و اخلاق در نظر بگیریم و تفسیر کنیم در واقع درگیر یک سری اندیشه‌های قشری می‌شویم و احکام دین تبدیل به احکامی خشن می‌شود. اگر بیاییم خود را محدود کنیم که حکم دین از عقل و اخلاق به دور باشد آن حکم از اعتبار می‌افتد.
رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی با اشاره به این‌که «تمام مشکلاتی که برای این جور گروه‌ها به وجود می‌آید به خاطر این است که احکام دین را منهای اخلاق و تعقل تفسیر می‌کنند» اظهار کرد: بحث کلی وجود دارد که پایه حسن و قبح یا پایه اخلاق دین است یا عقل. نظر تعدادی از مذاهب از جمله شیعیان و معتزله این است که قائلند که پایه حسن و قبح یا همان اخلاق،‌ عقل است و شرع نیست. چرا که اگر بگویید شرع است هر کسی برای خود شرعی و تفسیری دارد.
وی گفت: این بسیار تعیین کننده و مهم بود که داعشی‌ها ایجاد وحشت کنند. اینها اغلب مزدورند و با پول عربستان صعودی و قطر و دلالانی که دارند مزدور استخدام می‌کنند و ببینید که کسانی مزدور می‌شوند برای آدم‌کشی چقدر بدبخت و ذلیل‌اند. داعشی‌ها از تاکتیک ایجاد وحشت نهایت استفاده را کردند ولی کاری که زنان کرد کردند این بود که این سد وحشت را شکستند. کارشان باعث شد تا نشان دهند که اینها جز آدم کش چیز دیگری نیستند.

موسوی بجنوردی گفت: برای ما ارزش بالایی دارد که از کردها که از همتباران ما هستند حمایت کنیم یاد و خاطره آنها را زنده نگه داریم. یاد و خاطره این شیر زنان که باعث شدند که شاخ داعش را بشکنند.
رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در پایان سخنانش با انتقاد از سیاست‌های ترکیه در قبال داعش گفت: در مورد ترکیه باید بگویم هرچند ترکیه سیاست توسعه پایدار را در پیش گرفته کمال سفاهت و ناشی‌گری است که باید از داعشی‌ها حمایت کند که ضد توسعه و دنیای مدرن هستند. اینها به ظواهر دینی توسل می‌کنند لذا چگونه دنیای امروز را بر می‌تابند.
در این همایش پیام علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور درباره مقاومت زنان در برابر تندروها نیز قرائت شد.

گزارش تصویری