برگزاری نشست گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ نشست گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر برگزار می‌شود. پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی‌نشست تخصصی گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر مطالعات قرآنی در ایران و جهان عرب را برگزار می‌کند. این نشست با حضور دکتر محمدجواد صادقی مجد و دکتر فروغ […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

neshast-goneshenasi-motaleat-ghoraniنشست گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر برگزار می‌شود.

پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی‌نشست تخصصی گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر مطالعات قرآنی در ایران و جهان عرب را برگزار می‌کند.

این نشست با حضور دکتر محمدجواد صادقی مجد و دکتر فروغ پارسا شنبه ۱۰بهمن‌ ساعت ۱۴الی ۱۷در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی ( ۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می‌شود.