برگزاری نمایشگاه امیرکبیر در آیینه اسناد آرشیو ملی ایران در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۷ همزمان با نشست تخصصی «جایگاه امیر کبیر در تحولات اجتماعی- سیاسی معاصر ایران» در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نمایشگاه «امیرکبیر درآیینه اسناد آرشیو ملی ایران» با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در انجمن برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در این […]

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۷

نمایشگاه امیرکبیر

همزمان با نشست تخصصی «جایگاه امیر کبیر در تحولات اجتماعی- سیاسی معاصر ایران» در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نمایشگاه «امیرکبیر درآیینه اسناد آرشیو ملی ایران» با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در انجمن برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در این نمایشگاه، اسناد مهم و قابل توجهی از دوران صدارت و فعالیت های امیرکبیر در ایران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
نشست تخصصی «جایگاه امیر کبیر درتحولات اجتماعی- سیاسی معاصر ایران» ، چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در تالار اجتماعات شهید مطهری ‏انجمن برگزار خواهد شد.