برگزاری همایش روابط ایران و ترکیه

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ همایش روابط ایران و ترکیه، زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این همایش که با حضور شرکت کنندگانی از کشور ترکیه نیز همراه بود، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ایراد سخنرانی در خصوص مولانا […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

ravabeteiranotorkyeهمایش روابط ایران و ترکیه، زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این همایش که با حضور شرکت کنندگانی از کشور ترکیه نیز همراه بود، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ایراد سخنرانی در خصوص مولانا و تأثیر آن در روابط ایران و ترکیه پرداخت.

آخرین ویرایش: ۹۰/۲/۲۷