برگزاری همایش ملی تمدن شناخت

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ همایش ملی تمدن شناخت (تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی) با همکاری و مشارکت دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و برخی از مراکز مرتبط در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در کرمان برگزار شد. در این همایش همچنین محمدجواد […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

tamadonshenakhtهمایش ملی تمدن شناخت (تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی) با همکاری و مشارکت دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و برخی از مراکز مرتبط در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در کرمان برگزار شد.

در این همایش همچنین محمدجواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.

آخرین ویرایش: ۹۰/۲/۲۷