برگزاری همایش ملی نظامی‌شناسی در موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

همایش ملی نظامی‌شناسی در ارومیه با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و موسسه آموزش عالی آفاق، بیست و سوم اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر و با حضور جمع زیادی از استادان زبان و ادب فارسی و علاقه مندان به حکیم نظامی در ارومیه برگزار شد. علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ […]

همایش ملی نظامی‌شناسی در ارومیه با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و موسسه آموزش عالی آفاق، بیست و سوم اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر و با حضور جمع زیادی از استادان زبان و ادب فارسی و علاقه مندان به حکیم نظامی در ارومیه برگزار شد.
علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی درحاشیه این همایش با بیان اینکه حکیم نظامی از شاعران پرآوازه ایران است، گفت: این همایش در راستای پاسداشت حکیم نظامی با مشارکت دانشگاه آفاق ارومیه برگزار گردید.
او ادامه داد: نظامی، شخصیت بسیار مهمی است و بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی ایران را تشکیل می‌دهد. داشته‌ها و هویت ایرانی‌ها، میراثی ماندگار از بزرگان و گذشتگان است و عزم راسخ دولت، صیانت از این میراث است که نیازمند جهاد تبیینی و فرهنگی است. پاسداشت نظامی به‌عنوان یک میراث مذهبی و ملی یک ضرورت است.
نوروزی افزود: تقارن نیمه شعبان و روز بزرگداشت شهدا با ایام بزرگداشت حکیم نظامی را به فال نیک می‌گیریم، این مناسبت‌ها می‌توانند آینده‌ای روشن را رقم بزنند و جهان علم و فرهنگ را از تاریکی به روشنایی رهنمون کنند، ضمن اینکه باید ادامه‌دهنده راه شهدا، رزمندگان، ایثارگران باشیم.
او با بیان اینکه گرامیداشت نظامی به عنوان یک میراث مذهبی و ملی ضرورت است، اظهار کرد: به منظور شناساندن اشعار و آثار پرمحتوای این شاعر بزرگ برای تمامی علاقمندان شعر و ادب این همایش برگزار شد.
بازشناسی آثار نظامی، موسیقی در آثار نظامی، روانشناسی در آثار نظامی، ایران‌دوستی در آثار نظامی و انسان‌دوستی در آثار نظامی، سیری در اندیشه و تفکر نظامی، باورهای اخترشناسی در آثار نظامی، بازآفرینی شخصیت‌ها در آثار نظامی، رنگ و مفاهیم نمادین آن در خمسه‌ نظامی و بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین چهارپایان در آثار نظامی از جمله محورهای این همایش بود.

Afaq Institute of Higher Education holds national conference on Nizami studies

The national conference on Nizami studies was held in Urmia with the cooperation of Ministry of Culture and Islamic Guidance General Directorate of West Azerbaijan Province and Afaq Institute of Higher Education on March 14, 2023 in Urmia in two sessions of morning and afternoon with the presence of a group of Persian language scholars and Nizami enthusiasts.

Alireza Nowruzi, Director General of Culture and Islamic Guidance of West Azerbaijan Province, on the sidelines of the event, referred to Hakim Nizami as one of the most famous poets of Iran and said: “The conference is held with the cooperation of Afaq Institute of Higher Education in Urmia with an aim to honor Hakim Nizami position.”

He continued: “Nizami is a very important scholar and is part and parcel of Persian-Iranian literature and cultural identity. The Iranian identity is a lasting legacy of the ancestors and the government is determined to protect this heritage through explanatory and cultural jihad. Safeguarding Nizami as a religious and national heritage is a necessity.”

“We take the coincidence of the 15th of Sha’ban and the commemoration of Hakim Nizami as a good omen. These occasions can lead the world`s science and culture from darkness to light and open the gates to a bright future. Our duty should be nothing short of following the way of those who have taken action, fought, and been martyred in the way of Allah”, he added.

Stating that honoring Nizami as a religious and national legacy is necessary, he said: “The conference was held in order to introduce the rich works of this great poet to all those interested in poetry and literature.”

Main themes of the conference include recognition of Nizami`s works, music in Nizami`s works, psychology in Nizami`s works, patriotism and philanthropy in Nizami`s works, exploration in Nizami`s thought, astrological beliefs in Nizami`s works, recreation of characters in Nizami`s works, color and its symbolic concepts in Nizami`s Khamsa and comparative study of symbolic concepts of quadrupeds in Nizami`s works.