برگزاری چهارمین نشست تخصصی تاریخ محلی ایران

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۲ اولین نشست تخصصی در زمینه تاریخ‌نگاری محلی خراسان رضوی، چهارمین نشست تخصصی تاریخ محلی ایران است که برگزار خواهد شد. اولین نشست تخصصی در زمینه تاریخ‌نگاری محلی خراسان رضوی اولیت صفویه تا دوره معاصر برگزار می‌شود. محورهای نشست عبارت است از: موضوع شناسی تاریخ‌های محلی خراسان منبع شناسی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۲

tarikhe mahalli iran

اولین نشست تخصصی در زمینه تاریخ‌نگاری محلی خراسان رضوی، چهارمین نشست تخصصی تاریخ محلی ایران است که برگزار خواهد شد.

اولین نشست تخصصی در زمینه تاریخ‌نگاری محلی خراسان رضوی اولیت صفویه تا دوره معاصر برگزار می‌شود.

محورهای نشست عبارت است از:

موضوع شناسی تاریخ‌های محلی خراسان

منبع شناسی تاریخ نگاری محلی خراسان

اسناد تاریخ شفاهی

روزنامه‌های محلی

نسخ خطی

مفاهیم و مبانی نظری تاریخ نگاری محلی خراسان

عوامل موثر بر نگارش تاریخ‌های محلی خراسان در دوره‌های مختلف تاریخی

آسیب شناسی تاریخ نگاری محلی خراسان

مطالعات مقایسه‌ای تاریخ نگاری محلی خراسان با دیگر مناطق کشور رجال محلی نگار در خراسان

شایان ذکر است سایر موضوعات مرتبط با نشست پذیرفته خواهد شد.

این نشست تخصصی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۲ در حرم مطهر امام رضا (ع)، ضلع شرقی بست طبرسی، ساختمان بنیاد پژوهش‌های اسلامی از سوی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.