برگزاری چهارمین همایش نقش دانشمندان ایرانی – اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ چهارمین همایش «نقش دانشمندان ایرانی – اسلامی در پیشبرد علوم تجربی» به کوشش وزارت آموزش و پرورش و اتحادیۀ انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران روز چهارشنبه ۲۷ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد. بررسی فعالیتهای دانشمندان ایرانی – اسلامی در حوزۀ علوم تجربی، اهمیت روزآمد کردن […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۴

hamayesh-daneshmanan-irani-eslami-olom-tajrobiچهارمین همایش «نقش دانشمندان ایرانی – اسلامی در پیشبرد علوم تجربی» به کوشش وزارت آموزش و پرورش و اتحادیۀ انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران روز چهارشنبه ۲۷ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.

بررسی فعالیتهای دانشمندان ایرانی – اسلامی در حوزۀ علوم تجربی، اهمیت روزآمد کردن برخی متون کهن دانشمندان ایرانی – اسلامی و بازتاب آن در کتابهای درسی مدارس و دانشگاهها،  بررسی تأثیر دانشمندان ایرانی – اسلامی درپیشرفت علوم و فنون در جهان، نقد و بررسی دیدگاه های علمی دانشمندان ایرانی – اسلامی، نگاه نقادانه برعلوم تجربی دانشمندان ایرانی – اسلامی و ارتباط آن با علوم نوین و بررسی تأثیر دیدگاه ها و ترجمۀ آثار دانشمندان ایرانی – اسلامی بر دانشمندان عصر میانۀ اروپا محورهای اصلی این همایش است.
آخرین مهلت ثبت نام در این همایش ۲۵ خرداد اعلام شده است.
این همایش روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۸ الی ۱۸ در پژوهشگاه علوم انسانی به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴ غربی، سالن حکمت برگزار خواهد شد.