بزرگداشت ابو علی سینا

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز بزرگداشت ابوعلی سینا، فیلسوف نامدار و طبیب حاذق جهان اسلام و مروارید حقیقت مطلق در دریای دانایی را گرامی می دارد. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: علم دو گونه است: علم دین و علم بدن (پزشکی) امام خمینی (ره) می فرمایند: […]